Systema

Systema

Systemet, från ryska Система, är en rysk självförsvarsmetod, kampkonst, närstridsform och en av de stilar som bland annat Spetsnaz tränats i. Ursprunget till RMA Systema anses finnas hos kosackerna och de ryska ortodoxa munkarna.

Systema lärdes ut och utvecklades främst, under Sovjet-eran, hos Spetsnazförbanden då den i princip uteslutande lärdes ut till vissa Spetznas-enheter, till exempel Stalins personskydd.
Till skillnad från de flesta kampsporter så saknar systemet fasta ställningar, i förhand bestämda rörelser och fastlagda regler.

Systemet är istället uppbyggt på ett antal grundprinciper och basrörelser, som i sin tur är baserade på kroppens biomekanik, psykologi och fysiologi där instinktiva reflexer och muskelminne utnyttjas och till viss del omprogrammeras för att skapa ett funktionellt och situationsanpassat försvarssystem.
Det är med andra ord ett system för att snarast, bestämt och fullständigt avbryta samtliga tänkbara eventuella angrepp.

En av de viktigaste grundprinciperna är att aldrig använd “kraft mot kraft”. De andra viktiga delarna eller snarare grundprinciperna är andning, konstant rörelse, avslappning och kroppsform. Genom att minska tempot i träningen minskar man adrenalinnivån och ökar därmed inlärningsmöjligheterna, vilket ger utövarna en chans att aktivt reflektera över vad som sker medan det sker, utan stressfaktorn.

Dessutom lär man sig att agera avslappnat under hela momentet. Efter en tids träning ökas tempot stegvis i de olika träningsmomenten beroende på utövarens mognad.
Träningen syftar till att överleva ett överfall med en eller flera angripare samt försvar vid överfall med tillhyggen som kedjor, käppar, basebollträn, kniv, skjutvapen etc. i olika situationer och miljöer. De olika miljöer där träningen utförs är inomhus, utomhus, asfalt, grus, gräs, is, snö, vatten och i tät skog.
Träningen innefattar inte bara att kunna skydda sig själv utan också att kunna avstyra och ingripa när personer i ens närhet blir attackerade.