Filippinska kamparter (FMA)

Filippinska kamparter (FMA)

Filippinska kamparter, ofta kallade FMA, är en grupp av ett flertal kampkonster från Filippinerna med gamla anor. Det är en bred kampkonst med slag, sparkar, kast, nedtagningar, brottning och framför allt vapenträning med alla typer av vapen.Något som är utmärkande för FMA är att det oftare är principer snarare än tekniker som tränas. Det finns tekniker men det är bara exempel på hur man kan göra. Man ska kunna plocka upp ett vapen man aldrig sett förut och använda de principer man lärt sig – eller bli av med sitt vapen och fortfarande kunna använda samma principer.

En teknik som inte fungerar med alla typer av vapen tas bort ur systemet. En sving mot tinningen t.ex. bemöts på samma sätt oavsett om svingen utförs med en näve, öppen hand, fot, kniv, käpp, svärd, avslagen glasflaska eller ett pistolhot. Det enda väsentliga är attackens vinkel och kraft, som bemöts genom fotarbete. Käppar är tyngre, tre gånger snabbare, farligare och svårare att kontrollera än den obeväpnade handen.
Gemensamt för alla stilar inom FMA är den starka betoningen på självförsvar.