Svenska Kampidrottsförbundet

Svenska Kampidrottsförbundet

Svenska Kampidrottsförbundet (SKIF) har till uppgift att organisera, administrera, främja och stödja idrotterna Defendo, FMA , Glima, Kempo, Krav Maga och Systema. SSKF är 1 av 17 underförbund till Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) och därigenom en del av den svenska idrottsrörelsen och Riksidrottsförbundet.

Nyheter

Svenska kampidrottsförbundets årsmöte.

Kallelse till Förbundsstämmor 2022

Härmed kallas Svenska Budo & Kampsportsförbundets medlemsföreningar till förbundsstämmor enligt schema på nästföljande sidor.

Kallelsen innehåller datum, klockslag och anmälningslänkar till SB&K:s förbundsstämma samt till 14 av underförbundens årsmöten. Dessa 15 stämmor kommer att hållas digitalt via plattformen Easymeet Online.

Fyra underförbund har valt att hålla sina årsmöten i egen regi. De ansvarar själva för kallelser och övrig formalia.

Fullmaktsgranskning

Sker digitalt med start den 23 februari. Förening som önskar närvara med röstberättigat ombud vid någon av stämmorna behöver registrera sitt ombud via ett formulär för varje enskild stämma. Detta måste även ske inom angivna datum för detta.

Publikplats

För den som inte är ombud för sin förening men som vill ta del av mötet. Notera att det är samma länk för alla möten men att en registrering per möte krävs. Anmälan till publikplats stänger tre dagar innan aktuell stämma.
» 
Använd denna länk (senast tre dagar innan aktuell stämma)

Röstlängd

Anger antalet röster som en förening har på stämman. I röstlängden upptas de föreningar som enligt stadgarna fullgjort sina åtaganden för att erhålla rösträtt. I korthet innebär det att föreningen senast den 31 januari 2022 till SB&K ska ha rapporterat antalet medlemmar samt betalat medlemsavgiften.

Årsmöteshandlingar

Publiceras av respektive förbund inför stämman enligt tidsangivelse i det aktuella förbundets stadgar.

För mer information

Besök www.budokampsport.se › Förbund › Årsmöten Väl mött!

Förbundsstyrelsen
Svenska Budo & Kampsportsförbundet