DEFENDO

SCANDINAVIAN DEFENDO är ett europeiskt självförsvarssystem som har utvecklats av Jyrki Saario. Det är baserat på de mest effektiva metoderna från de olika kampsystem som han har tränat genom åren. Målet är att system ska vara enkelt och realistiskt och erbjuda effektiva självförsvarslösningar till den som är villig att träna hårt för att lära sig.

LESS IS MORE

DEFENDO ger effektivitet genom enkelhet. Systemet är lätt att lära sig eftersom det innehåller en liten mängd tekniker samtidigt som man löser ett stort antal självförsvarsproblem och situationer som kan uppstå. Ju färre tekniker det finns att lära sig, desto större antal repetitioner per teknik hinner man göra och det leder till att man kan göra intuitiva handlingar i mycket stressfyllda situationer, som självförsvarssituationer är. I Defendo lär vi också ut mentala strategier för hur man använder känslor som stress och rädsla för att överleva och hur man kan kontrollera sådan känslor för att undvika panik.