Ordförande Martin Jönsson
 
Sekreterare My Johansson
 
Kassör Michael Carlsson
 
Defendo Kommitteen 
Claes Andersson
 
FMA Kommitteen
Marina Regner
 
Systema Kommitteen
Pierre Vilhelmsson
 
Kempo Kommitteen
Martin Jönsson
 
Glima och Krav Maga frågor hänvisas till styrelsen.